Verhalenbank

BLADZIJDE IN OPMAAK


Jozef Demaré en de toneelkring Kunst vindt Gunst.

In juni 1986 kwam BRT-2 op uitnodiging van de toen pas heropgestarte VVV naar Lissewege voor een 3-uur durende live uitzending van het programma 'Fiëstag in het dorp'. Verschillende verenigingen en bekende figuren uit Lissewege werden toen voor de microfoon gehaald bij Luc Appermont en Ro Burms. In het onderstaand interview hoort u Jozef Demaré, de toenmalige voorzitter van de Lisseweegse toneelkring 'Kunst vindt Gunst'. Op de foto hiernaast: Rudy Desmedt op interview bij Luc Appermont.

Jef Vandepitte over de Koninklijke fanfare 'Kunst en vermaak. In 1986 vierde de Koninklijke Fanfare 'Kunst en vermaak' z'n 75ste verjaardag. Kort nadien ging de fanfare teniet. Hier hoort u de toenmalige voorzitter Jef Vandepitte in gesprek met Luc Appermont in de BRT-2 uitzending 'Fiestag in het dorp'in juni 1986. De fanfare bracht toen in de rechtstreekse uitzending vanuit Lissewege een klassiek stuk.

Pastoor Pollet over z'n kerk en Lissewege.

Wie niet mocht ontbreken bij de rechtstreekse uitzending in juni 1986 was de dorpspastoor André Pollet. Hij vertelde toen met veel gedrevenheid voor het dorp waarin hij zolang pastoor was. Dit interview met Luc Appermont is het enige bewaarde stemfragment van deze legendarische dorpsherder. André Pollet stierf in 1988.

Sahin Defever rechtstreeks vanop de toren van Lissewege.

Bij de rechtstreekse uitzending van 'Fiëstag in het dorp werd ook gezorgd voor een 'stunt'. De zendermicrofoons waren toen pas in gebruik en presentatrice Sahin werd op de toren van Lissewege gestuurd om van daaruit een verslagje te brengen en een spel te spelen met de aanwezige luisteraars.

Aimé Lombaert over het bijzondere klokkenspel van Lissewege.

De Brugse stadsbeiaardier Aimé Lombaert had in 2002 een radio-interview bij VBRO, Radio Brugge Regionaal over het bijzonder klokkenspel dat in de Lisseweegse toren hangt. Een fragment hoort u hier met op het eind van het gesprek, een opname van het Lisseweegse klokkenspel 'Dan zal de beiaard spelen'.

Johan Ballegeer over de volksdevotie en heiligen in de Zwinstreek

Voor het blad 'Rond de poldertorens' van de Heemkundige kring 'St Gutagho' publiceerde Johan Ballegeer in het voorjaar van 2005 een artikel over de volksdevotie in de Zwinstreek. In dit interview die Rudy Desmedt met hem had, heeft hij het over de bekende heiligen in de streek rond Lissewege. Johan Ballegeer stierf totaal onverwacht op 1 januari 2006. Hij werd 78 jaar.

De opening van de gerestaureerde abdijschuur Ter Doest

Op 12 september werd de gerestaureerde abdijschuur van Ter Doest door het Provinciebestuur van West-Vlaanderen geopend. De Brugse Radio VBRO bracht hierover een item in het Regionieuws. Restauratie architect Benoît Delaey gaf tekst en uitleg na de plechtigheid.

Lisseweegse spreuken te boek!

In juli 2003 verscheen een handig boekje met tientallen typische Lisseweegse spreuken en gezegden. Deze werden al jaren verzameld in café 'De ouden toren' in Lissewege. In de zomer van 2005 werd de opvolger van dit boekje voorgesteld. Over het eerste spreukenboekje had Rudy Desmedt een gesprek met de bezielers Dirk Aernoudts en Freddy Gheyle. Het boekje is te koop in Café Den Ouden Toren & in het VVV-Kantoor.


Lissewege op BRT 2 in 1976

Roland Boi en Eric Brisbois uit Lissewege bezorgden ons in december 2005 een casettebandje met daarop een uitzending van BRT 2 West-Vlaanderen van december 1976. Toen werd een portret van Lissewege gebracht. Het waren o.a Martin Dejonghe, Jan Debruyne en Reddy Demey die de interviews voor hun rekening namen. Heel wat figuren uit het Witte Dorp, waarvan er ondertussen al enkele zijn overleden, passeerden de revue met hun verhaal. De geluidskwaliteit is niet optimaal maar zeker beluisterbaar. Het zal voor heel wat mensen een mooi souvenier betekenen. Dank aan beide Heren voor het ter beschikking stellen van de geluidsband !


François Rosson, Lissewege's laatste onafhankelijke Burgemeester

Sinds 1953 was François Rosson Burgemeester in Lissewege. Dat bleef hij tot aan de fusie met Brugge in 1970. Aan reporter Reddy Demey vertelde hij z'n ongenoegen over de gang van zaken, nét voor de fusie met Brugge.

Gerard Boi over de natuur...

Toen de reportageploeg destijds langs de Ter Doeststraat wandelde, riep Gerard Boi ze spontaan binnenshuis om te vertellen over 'Lissewege en z'n schoane natuur'.

Dirigent Albert Declerck over 'Kunst & vermaak Lissewege

Jan Debruyne trok in 1976 naar een repetitie van de Koninklijke fanfare 'Kunst en vermaak'. De kwaliteit van dit klankfragment is niet zo goed daar de repeterende fanfare de stemmen wat overstemd. De inleidende stem is die van Reddy Demey.

Bakker Michel Vermandel

Vele jaren was hij een vertrouwd gezicht in het Lissewege, bakker Michel met z'n bakfiets. Honderde keren was hij te zien op het BRT scherm in 'interlludium', het filmpje dat men op TV gebruikt als net voor het nieuws een programma te vroeg was afgelopen. Lissewege en bakker Michel werden daarin vaak te zien. Je hoort Michel hier in gesprek met radioman Martin Dejonghe.

Johan Ballegeer over de kerk en de abdijschuur in Lissewege

Ontelbare keren vertelde Johan Ballegeer op radio en TV het verhaal van Lissewege. Op 1 januari 2006 is hij overleden, veel te vroeg... Hier hoort u 2 interviews die Jan Debruyne met hem had in 1978. Johan Ballegeer over de kerk van Lissewege -

Julien Vandepitte en z'n dorpsfiguren

In het jaar van het dorp 1976 schreef Lissewegenaar Julien Vandepitte het toneelstuk 'Dorpsfiguren'. Daarin Daarin liet hij tal van overleden dorpsfiguren van het Witte Dorp "weer tot leven komen". Het stuk kende een ongelofelijk succes en werd in 1978 nog eens gebracht in zaal Saeftinghe.

Meester Albert Bonte en de Koninklijke fanfare 'Kunst en vermaak'

Albert Bonte gaf jaren les in de lagere gemeentelijke jongensschool in Lissewege. Daar onderwees hij het jonge volkje van het 4de en het 5de studiejaar. Muziek, spreuken en gezegde liepen als een rode draad door z'n lessen. Hij was jarenlang de secretaris van de 'Koninklijke' fanfare van Lissewege. Jan Debruyne had met hem in 1976 een babbel. Het stuk begint met het lijflied van de fanfare 'Muzikantjes drienken zo geern een pintje bier'.

Meester Roger Wentein, het schoolhoofd.

Roger Wentein was een tijdlang het schoolhoofd van de Gemeentelijke jongensschool. In een interview verteld hij over het taallabo, dat Lissewege als eerste in de provincie West-Vlaanderen kon in gebruik nemen.

Roger Leliaert van de Spionkop

Roger Leliaert was een van de plaatselijke huisschilders maar speelde ook in de Lisseweegse fanfare en blies op de spionkop van Club Brugge.

Reddy Demey presenteerde het programma

Reddy Demey, radiopresentator presenteerde in de week voor kerstmis van 1976 dit radioportret van Lissewege. Naast de verschillende Lisseweegse figuren die aan het woord kwamen, las hij ook stukken voor met behoorlijk wat inhoud.