WEBWINKEL VAN DE VVV - TOERISME LISSEWEGESinds mei 2020 voorziet de VVV-Toerisme Lissewege ook in een webwinkel op deze website.

Een aantal zaken die aan de infobalie en in de museumwinkel van het Bezoekerscentrum verkocht worden, zijn hier te koop.

Onlangs werden 4 nieuwe boekjes uitgebracht door de VVV-Lissewege. Ze werden geschreven door Dhr Rudy Desmedt, voorzitter van de VVV en gids

van het Witte Dorp. De boekjes zijn voorzien van vaak unieke foto's en prenten en geven een kijk op het rijke verleden van Lissewege.
 • DE KERK VAN LISSEWEGE, EEN BAKSTENEN WONDER

  Hierin is het eeuwenoude verhaal van de monumentale gotische kerk van Lissewege te lezen.

  Het mysterie van een -zo grote kerk uit de 13de eeuw in een klein dorp- opgetrokken in reuze bakstenen (Moefen) en Doornikse kalksteen.

  Ook de Maria legende komt aan bod. Unieke, vaak nooit eerder gepubliceerde foto's illustreren het werk.

  Het boekje meet 21 x 21 cm, heeft een verharde cover en telt 22 blz. Kostprijs: 7 Euro. Auteur: Rudy Desmedt/Meyns

 • Bestel hier het boekje en krijg per email de nodige betaalinfo


 • HET HEILIGEN MUSEUM LISSEWEGE

  Conservator en auteur Rudy Desmedt beschrijft in dit werkje hoe hij in de voormalige pastorie van Lissewege een zomertentoonstelling

  rond heiligen zag uitgroeien tot een museum waarin zo'n 150 kerk- en kloosterbeelden te zien zijn.

  Ook hoe hij leerde de beelden te restaureren. Hoe sommige 'wrakken' toch nog gered werden. Maar ook krijgt de lezer een kijk op de gipsen

  beelden cultuur vanaf het einde van de 19de eeuw tot aan het concilie in 1962. Tenslotte is in het boekje ook een 'Heiligenkalender' afgedrukt waarin alle

  heiligen van het jaar te zien zijn. Het boekje meet 21 x 21 cm, heeft een verharde cover en telt 34 blz. Kostprijs: 10 Euro. Auteur: Rudy Desmedt/Meyns

 • Bestel hier het boekje en krijg per email de nodige betaalinfo


 • LISSEWEGE - DE ABDIJ TER DOEST

  De geschiedenis van de CisterciŽnzerabdij ter Doest gaat terug naar het jaar 1106. Hoe de Benedictijnen

  er de basis legden voor een priorij en die een doorstart kende door de CisterciŽnzers vanaf 1175. De monumentale nog bestaande

  abdijschuur uit 1275 is een stille getuige van de Middeleeuwse welvaart. Maar ook de schitterende handschriften tonen de rijkdom van deze abdij bij de zee.

  Het boekje meet 21 x 21 cm, heeft een verharde cover en telt 22 blz. Kostprijs: 7 Euro. Auteur: Rudy Desmedt/Meyns

 • Bestel hier het boekje en krijg per email de nodige betaalinfo

 • HEILIGENMUSEUM & HISTORISCHE ZAAL

  Dit klein boekje is een echt hebbeding voor diegenen die alles verzamelen rond Lissewege en de Zwinstreek.

  Je kan er beknopt het verhaal zien en lezen rond de opstart van het Heiligenmuseum in de voormalige pastorie van Lissewege.

  Ook heel wat foto's en prenten illustreren het kleinood. Het boekje meet 14,5 x 14,5 cm, heeft een verharde cover en telt 22 blz.

  Kostprijs: 4,50 Euro. Auteur: Rudy Desmedt/Meyns

 • Bestel hier het boekje en krijg per email de nodige betaalinfo

 • LISSEWEGE BEZOCHT

  Dit boek is een gezamelijk werk van wijlen Johan Ballegeer & Rudy Desmedt die als twee Lissewege-kenners de handen in mekaar

  sloegen en een boek pleegden over het Lisseweegse verleden. Komt het zwaar historische hierin misschien iets minder aan bod dan in

  andere werken, dan krijgt het dorpse leven van toen des te meer aandacht. Het werd uitgegeven in 1999 door uitgeverij Streekboek en is buiten

  de cover, die in kleur is, verder volledig in zwart/wit gedrukt. Het boek meet 31 cm x 21 cm, heeft een harde cover en telt 96 blz.

  Kostprijs: 15 Euro. Auteurs: Johan Ballegeer & Rudy Desmedt

 • Bestel hier het boekje en krijg per email de nodige betaalinfo